Debetkarte

  • priekšapmaksas karte uzņēmumiem un privātpersonām
  • individuālas atlaides degvielai un auto precēm
  • ir iespējams izmantot visās degvielas uzpildes stacijās Gotika auto Latvijā
  • atlaižu apjoms var palielināties, pieaugot iegādāto degvielas litru daudzumam
  • tiek pieņemta East-West Transit (preču zīme Latvijas nafta) tīklā

*Politiski nozīmīga persona ir persona, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu. Sīkāku informāciju skatiet Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā.

Par Gotika Auto

Gotika auto ir uzņēmums ar 100% vietējo kapitālu kas nodibināts 1993. gadā. Gotika auto nodarbināti vairāk nekā 150 cilvēku. Gotika auto aptver visus naftas produktu tirdzniecības virzienus: vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes Lietuvā, Somijā un Norvēģijā ražotu degvielu.

Mūsu stratēģiskie klienti ir Latvijā reģistrētie uzņēmumi: zemnieku saimniecības, sauszemes transports, ūdens transports, aviotransports, ražošanas un pārstrādes uzņēmumi, kā arī sabiedrības ar valsts kapitāla daļu un privātpersonas.

Uzzināt vairāk