Latvijas Nafta

Sadarbības partnera karte ar kuru ir iespēja norēķināties vai saņemt atlaidi Gotika auto tīklā.

Mego karte

Sadarbības partnera karte ar kuru ir iespēja saņemt atlaidi Gotika auto tīklā.

LdzSA

"Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība"

Sadarbības partnera karte ar kuru ir iespēja saņemt atlaidi Gotika auto tīklā.

LPG

"Latvijas Propāna Gāze"

Sadarbības partnera karte ar kuru ir iespēja saņemt atlaidi Gotika auto tīklā.