KONTAKTI

Nosaukums SIA Gotika auto
Juridiskā adrese Mūkusalas iela 31, Rīga, LV-1004
Vienotais reģ. numurs 40003165118
Nodokļu maksātaja numurs LV40003165118
Tālrunis/fakss (+371) 67610025
(+371) 67614955
(+371) 67610951
Mobilais tālrunis (+371) 29343683 (Tele2)
Banka AS Swedbank
Kods HABALV22
Konts

LV69HABA0551012529235

Banka AS SEB banka
Kods UNLALV2X
Konts LV25 UNLA 0003015467873
Interneta mājas lapa www.gotikaauto.lv
E-pasts gotikaauto@gotikaauto.lv

 

 

 

 

 

 

1.287 EUR

1.207 EUR
Viszemākā cena vienā no DUS tīklā

DUS „PLATENE”,

Tārgales pagasts, Ventspils novads